Farsi   English
تیر 03 1398 17:44
فهرست

ابزار

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

چه کسانی چه بلاهایی بر سر صنعت چاپ آوردند/ اوج فساد یک مدیرکل

صنعت چاپ کشور از ورود ماشین آلات دست چند اروپایی ضربه ای جبران ناپذیر خورده و می خورد.

 

یکی از افرادی که متاسفانه امروز با سطح سواد نامعلوم خودرا کارشناس ! معرفی می کند مدیر اسبق دفتر امور چاپ است . مدیری که هنوز بحث مدرک تحصیلی  ، هزینه های میلیاردی برنامه ها که مجری از اقوام نزدیکش بود ، کلنگ شهرک چاپ شمس آباد ، طرح آمایش که چندین بار بودجه به خود اختصاص یافت و  ... ، بوی فسادش به مشام می رسد.

 

حال در پی بررسی رابطه این شخص با واردات ماشین آلات دست چندم ، علت بازخرید و چگونگی بازگشت به کار و مدیرکل شدنش هستیم.

 

البته مواردی بیشماری مشکوکی از این دست و از این شخص بظاهر کارشناس! دانشگاه ندیده و به قول خودش پوست کلفت مطرح است که بصورت کامل در زمان خود به هر کدام خواهیم پرداخت.

 

دراوایل دهه 80شمسی وزارت ارشاد به کارمندان رسمی خود که قصد بازخردید شدن داشتند پروانه احداث یک چاپخانه و رانت اجازه ورود یک و یا دو ماشین چاپ به کشور می داد و فرد مذکور از استخدام دولت باز خرید می شد.

 

در ادامه مدارک بازخرید شدن کارمند آن زمان دفتر امورچاپ و مدارک ورود چهار ماشین توسط این فرد به کشور را منتشر می کنیم.

 

اما سوال اینجاست که چگونه این شخص دوباره به کار بازگشت و بدتر مدیرکل شد!!!

 

به راستی چه عواملی در این موضوع دخیل بوده و چرا این شخص مجهول سواد به کار و بعد به مدیریت فراخوانده شد؟؟؟

 

البته در دولتی که در هاله نور طی الطریق می کرد حضور و ورود این افراد معلول الحال نکته ای دور از ذهن نیست.

 

نمونه بزرگش آقای سعید خان مرتضوی و نمونه چاپی آقای باسواد ،کارشناس ، به دور از حومه نشین ،.... مدیرکل اسبق وسابقین است.

 

امیدواریم که دولت تدبیر امید هوشمندانه گرگ های زالو صفت را از این فراصنعت آفت زدایی نماید.

امتیازات
امتیاز دادن فقط برای اعضاست.

برای امتیاز دادن یا ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

امتیازی داده نشده است.