مجلس این آمادگی را دارد که با قانونگذاری به کمک صنعت چاپ بیاید!
ارسال شده توسط admin در 1392/10/04

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه صنعت چاپ گفت: صنعت چاپ صنعتی مادر است و بی‌توجه‌ای به آن یعنی نادیده گرفتن تمامی صنایع، بودجه‌ این صنعت بسیار اندک و نبود آن بهتر از بودن آن است


ادامه متن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه صنعت چاپ گفت: صنعت چاپ صنعتی مادر است و بی‌توجه‌ای به آن یعنی نادیده گرفتن تمامی صنایع، بودجه‌ این صنعت بسیار اندک و نبود آن بهتر از بودن آن است