آیا نسل کشی در صنعت چاپ ادامه خواهد یافت؟؟؟
ارسال شده توسط admin در 1392/10/04

حوادث روزگار و رویدادها در زندگی انسان و اجتماعات بشری تصادفی به وقوع نمی­پیوندند و همواره بر علت و معلول استوار هستند .گاه، در هنگامه وقوع، نمی­توان به درستی و با­وضوح حقیقت اهمیت  و ابعاد آنها را دریافت و به رمزشان پی­برد؛ ولی زمان و گاه زمانه، پرده­ها و حجاب­ها را فرو می­ریزد، رازهای سر بمهر پیدا و آشکار می شوند.


ادامه متن

حوادث روزگار و رویدادها در زندگی انسان و اجتماعات بشری تصادفی به وقوع نمی­پیوندند و همواره بر علت و معلول استوار هستند .گاه، در هنگامه وقوع، نمی­توان به درستی و با­وضوح حقیقت اهمیت  و ابعاد آنها را دریافت و به رمزشان پی­برد؛ ولی زمان و گاه زمانه، پرده­ها و حجاب­ها را فرو می­ریزد، رازهای سر بمهر پیدا و آشکار می شوند.