فسپا مونیخ و آخرین تحولات چاپ دیجیتال
ارسال شده توسط admin در 1393/02/29

نمایشگاه فسپا را باید بزرگترین رویداد متمرکز برای فرمت عریض چاپ دیجیتال دانست ، نمایشگاهی که از سه شنبه 30 اردیبهشت ماه در شهر مونیخ  جمهوری فدرال آلمان برپاخواهد شد و تا روز جمعه دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.


ادامه متن

نمایشگاه فسپا را باید بزرگترین رویداد متمرکز برای فرمت عریض چاپ دیجیتال دانست ، نمایشگاهی که از سه شنبه 30 اردیبهشت ماه در شهر مونیخ  جمهوری فدرال آلمان برپاخواهد شد و تا روز جمعه دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.