مدیریت زیست محیطی شرکت هایدلبرگ
ارسال شده توسط admin در 1393/02/29

صنعت چاپ در دنیای امروز به محیط زیست و پسماندهای کارگاه های چاپ اهمیت فراوانی می دهد. شرکت هایدلبرگ آلمان بزرگترین و نامدارترین کمپانی تولید کننده ماشین آلات چاپ جهان نیز از این قاعده مستثنا نیست و به نوعی بیشترین توجهات را در بخش مدیریت تولیدات خود برای حفظ محیط زیست معطوف کرده است.


ادامه متن

صنعت چاپ در دنیای امروز به محیط زیست و پسماندهای کارگاه های چاپ اهمیت فراوانی می دهد. شرکت هایدلبرگ آلمان بزرگترین و نامدارترین کمپانی تولید کننده ماشین آلات چاپ جهان نیز از این قاعده مستثنا نیست و به نوعی بیشترین توجهات را در بخش مدیریت تولیدات خود برای حفظ محیط زیست معطوف کرده است.