سمینار تامین و پشتیبانی مواد مصرفی چاپ فلکسو و گراور
ارسال شده توسط admin در 1393/02/29

شرکت ایران روتاتیو به دنبال شروع فعالیت خود در زمینه بازار فلکسو و گراور کشور و برگزاری سمینار اطلاع رسانی پیشین، پس از بررسی های لازم درخصوص نیازهای موجود در بازار فلکسو و گراور کشور در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 اقدام به برگزاری سمینار تخصصی  با حضور مدیر ارشد بخش مرکب های فلکسو و گراور کمپانی جی اس، آقای دکتر شیرماخر و آقای آرون کومار ونکاتارامن مدیر فروش منطقه ای کمپانی ریسایل تولید کننده مواد مصرفی و ملزومات چاپ فلکسو و گراور نموده است.


ادامه متن

شرکت ایران روتاتیو به دنبال شروع فعالیت خود در زمینه بازار فلکسو و گراور کشور و برگزاری سمینار اطلاع رسانی پیشین، پس از بررسی های لازم درخصوص نیازهای موجود در بازار فلکسو و گراور کشور در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 اقدام به برگزاری سمینار تخصصی  با حضور مدیر ارشد بخش مرکب های فلکسو و گراور کمپانی جی اس، آقای دکتر شیرماخر و آقای آرون کومار ونکاتارامن مدیر فروش منطقه ای کمپانی ریسایل تولید کننده مواد مصرفی و ملزومات چاپ فلکسو و گراور نموده است.