مالیات بر اساس در آمدی نجومی دستاوردی از هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران/ از ماست که برماستد.
ارسال شده توسط admin در 1393/02/29

طبق روال همه ساله، فصل اول سال  فصل کلنجار رفتن با ممیزین سازمان مالیاتی کشور جهت تعیین مالیات بردرآمد است. پیرو دیدار مسئولین اتحادیه های صنعت چاپ با ریاست محترم جمهوری و دستور ایشان بر معافیت مالیاتی واحدهای شاغل در صنعت چاپ ، همکاری جدی در این مورد از طرف سازمان مالیاتی دیده نمی شود.


ادامه متن

طبق روال همه ساله، فصل اول سال  فصل کلنجار رفتن با ممیزین سازمان مالیاتی کشور جهت تعیین مالیات بردرآمد است. پیرو دیدار مسئولین اتحادیه های صنعت چاپ با ریاست محترم جمهوری و دستور ایشان بر معافیت مالیاتی واحدهای شاغل در صنعت چاپ ، همکاری جدی در این مورد از طرف سازمان مالیاتی دیده نمی شود.